Arkivplan.no

Arkivplan - Verran Kommune

Verran servicekontor 002

Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for Verran kommunen.

Arivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Verran kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter:

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Planen oppdateres kontinuerlig og skal som et minimum gjenspeile virkeligheten ved hver periodedeling.

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1). Arkivplanen er godkjent av Rådmannen 31.01.2014.

Som rådmann i Verran kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Verran kommune

Jacob Br. Almlid

Rådmann